Tarım Sanayi

Son yıllarda tarım makineleri sektöründe yaşanan inovasyonlarla birlikte sektörün ihtiyaç duyduğu sızdırmazlık çözümlerinde bazı değişimler yaşandı. CNT yaşanan bu gelişmeleri önemle takip eder ve ürün gamına kattığı yeni dizaynlarla sektörün ihtiyaç duyduğu şartlara dayanıklı güçlü sızdırmazlık elemanları üretir. CNT için tarım sektörü demek değişen hava koşulları ve doğadaki her tür kire maruz kalan uygulamalar demektir. Bu zor koşullar altında çalışan keçelerimiz yalnız traktörlerde değil, sulama, toprak işleme, ekim ve gübreleme, ilaçlama ve hasat makinelerinde de kullanılmaktadır